صفحه اصلی:اخبار
KhoyUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 3047
1396/10/19 :تاریخ انتشار


بخشنامه بازخرید مرخصی استحقاقی کارکنان دانشگاه آزاد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه بازخرید مرخصی استحقاقی کارکنان این دانشگاه را به روسای مرکز استان، واحدهای جامع مستقل، روسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

 

براساس بخشنامه‌ای که توسط دکتر عبدالرسول پورعباس ابلاغ شده است و به استناد مصوبه دویست‌وسی‌وهشتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، همه واحدها موظفند با برنامه‌ریزی دقیق همه کارکنان را مکلف به استفاده از مرخصی استحقاقی خود در فرصت‌های مناسب کرده و از تجمیع مرخصی آنان جلوگیری کنند. بنابراین مقرر شده است تقاضاهایی که قبل از تاریخ 1.10.1396 ارائه ششده و روال قانونی آن طی شده است، انجام پذیرد و از این تاریخ به بعد مرخصی استحقاقی کارکنان در حین خدکت قابل بازخرید نمی‌باشد.

 

طبق مقررات و مفاد آئین‌نامه مرخصی‌های کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، کلیه کارکنان اداری دانشگاه اعم از رسمی و قراردادی در ازای هر سال خدمت از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند هستند.

 

مرخصی ساعتی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی محسوب می‌شود و در این صورت ساعات مرخصی استفاده شده در هر ماه محاسبه و از میزان مرخصی استحقاقی ماهانه کسر می‌شود. حداکثر مدت استفاده از مرخصی ساعتی روزانه 4 ساعت و بیشتر از آن به عنوان یک روز مرخصی استحقاقی محسوب می‌شود.

 

هر کارمند موظف است در طول سال، مرخصی استحقاقی سالانه خود را درخواست کند و مسئول ذیربط نیز موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا امکان استفاده کارمند از مرخصی سالیانه فراهم شود و باید در این صورت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در اجرای کار خللی ایجاد نشود.

 

بر اساس این بخشنامه استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه الزامی است. در صورت نیاز به حضور کارکنان و عدم موافقت دانشگاه با درخواست مرخصی آنان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا کارمند بتواند در سنوات آتی از مرخصی استحقاقی خود استفاده کند.

 

حداکثر میزان ذخیره مرخصی استحقاقی در طول خدمت سه ماه است و بیش از آن قابل ذخیره نیست. برابر ضوابط و مقررات دانشگاه ذخیره مرخصی کارکنان در حین خدمت یا پایان خدمت حداکثر سه ماه خواهد بود و مازاد بر آن از بین رفته تلقی خواهد شد.

 

مرخصی استحقاقی اعضاء هیات علمی و کارکنانی که پست اجرایی دارند و از دستگاه حضور و غیاب برای ثبت ورود و خروج خود استفاده نمی‌کنند، قابل ذخیره نیست.

 

همچنین کارمند می‌تواند حقوق و مزایای مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان قطع رابطه استخدامی با دانشگاه درخواست کند. تمام حقوق و مزایای مربوط به کارمند متوفی بابت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به وارث قانونی وی پرداخت می‌شود. 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 5718050
دیروز : 3765
امروز : 482
آنلاین : 849